Float Your Boat - join climate research in the Arctic!

For English readers: Float Your Boat is a project going on since 2015 under US leadership. It started out with some school students in Seattle decorating small wooden boats that were subsequenly deployed in the Arcticn to the north of Canada by scentists onboard the US Coast Guard icebreaker Healy. Since then, the project has grown by joining more schools, including Norwegian ones since 2020. Tracking buoys are deployed together with the boats, so their position can be followed. Please find more information on the deployed boats and buoys here.

Float Your Boat er et prosjekt som har pågått i fem år under amerikansk ledelse. Det startet med at trebåter dekorert av skolebarn i Seattle ble satt ut i Arktis nord for Canada av forskere ombord på den amerikanske kystvaktens isbryter USCGC Healy. Siden den første båten ble satt ut i 2015, har prosjektet vokst og fått med flere amerikanske skoler på tokt med trebåter. I 2020 startet vi på Nansensenteret opp et eget norsk Float Your Boat-prosjekt med støtte fra Norges forskningsråd.

     

Du tror kanskje at båtene vil gå tapt for alltid, men de overlever faktisk! Båter fra 2015 ble funnet langs kysten av Island og Skottland flere år senere. Andre tok veien til den kanadiske kysten. Nettstedsmerkingen gjør det mulig for finnere å rapportere båtens posisjon, og dette har fungert bra de siste årene. Å følge sporet etter trebåtene ved hjelp av vitenskapelig utstyr bidrar til å forbedre det vi vet om havis som driver i Arktis. Hovedformålet med prosjektet har vært å involvere skolebarn og skape begeistring for arktisk forskning. «Float Your Boat» ble initiert av David Forcucci, koordinator for marin forskning for den amerikanske kystvakten, i samarbeid med Ignatius Rigor ved University of Washington. Rigor er koordinator for det internasjonale arktiske bøyeprogrammet ved University of Washington.

I 2020 startet forskerne ved NERSC en norsk gren av prosjektet «Float Your Boat». Basert på ekspertisen til prosjektstifterne Dave Forcucci og Ignatius Rigor, ønsker vårt NERSC-team å engasjere norske skolebarn i 7. og 8. klasse for å øke bevisstheten om polarforskning, havforskning og klimaendringer. De viktigste forskningsspørsmålene skolebarna blir stilt er: Hvordan driver isen rundt i Arktis, og hvordan har isdriften endret seg, og hvorfor?

Les mer om prosjektet på NERSCs hjemmesider

 

Kom i gang - Arktisk trebåteksperiment!

 

Float Your Boat prosjektleder: Kjetil Lygre, kjetil.lygre@nersc.no
 


Norges forskningsråd støtter kommunikasjons-prosjektet Float Your Boat.           Forskningsraadet