Float Your Boat - join the climate research in Arctic!

Float Your Boat er et prosjekt som har pågått i fem år under amerikansk ledelse. Det startet med at trebåter dekorert av skolebarn i Seattle ble satt ut i Arktis nord for Canada av forskere ombord på den amerikanske kystvaktens isbryter USCGC Healy. Siden den første båten ble satt ut i 2015, har prosjektet vokst og fått med flere amerikanske skoler på tokt med trebåter.

     

Man kan tro at båtene vil gå tapt for alltid, men de overlever faktisk! Båter fra 2015 ble funnet langs kysten av Island og Skottland flere år senere. Andre tok veien til den kanadiske kysten. Nettstedsmerkingen gjør det mulig for finnere å rapportere båtens posisjon, og dette har fungert bra de siste årene. Å følge sporet etter trebåtene ved hjelp av vitenskapelig utstyr bidrar til å forbedre det vi vet om havis som driver i Arktis. Hovedformålet med prosjektet har vært å involvere skolebarn og skape begeistring for arktisk forskning. «Float Your Boat» ble initiert av David Forcucci, koordinator for marin forskning for den amerikanske kystvakten, i samarbeid med Ignatius Rigor ved University of Washington. Rigor er koordinator for det internasjonale arktiske bøyeprogrammet ved University of Washington.

I år startet forskerne ved NERSC en norsk komponent i prosjektet «Float Your Boat». Basert på ekspertisen til prosjektstifterne Forcucci og Rigor, ønsker vårt NERSC-team å engasjere norske skolebarn i 7. og 8. klasse for å øke bevisstheten om polarforskning, havforskning og klimaendringer. De viktigste forskningsspørsmålene skolebarna blir stilt er: Hvordan driver isen rundt i Arktis, og hvordan har isdriften endret seg, og hvorfor?

Les mer om prosjektet på NERSCs hjemmesider

 

Kom i gang - Arktisk trebåteksperiment!

 

Float Your Boat prosjektleder: Kjetil Lygre, kjetil.lygre@nersc.no
 


Norges forskningsråd støtter kommunikasjons-prosjektet Float Your Boat.           Forskningsraadet