Float Your Boat


Presentasjon av arktisk trebåt-eksperiment. Et bidrag fra norske skoler til EU-prosjektet INTAROS               

     

Se også filmen Klimaprosesser i Arktis (på engelsk)


Noe har skjedd med isflaket! -Det nærmer seg åpent vann!

Da bøyene og båtene ble satt ut på et isflak den 3. august, begynte flaket snart å drive i en vest-nordvestlig retning, sammen med selve pakk-isen. I løpet av de første to månedene lå flaket ca. 150 km fra iskanten. 
Her kan du se hele ruten flaket har tatt så langt (spor, track). 
Her er en animasjon av bøyene inne i isen, hvor vi ser at de ligger langt fra kanten. (For øyeblikket stopper filmen i slutten av september

Her er et bilde av bøyene når de er lengst vest (streken viser hvor bøyene har beveget seg i løpet av en dag, her 12 september): 

Sjøis-konsentrasjon
Kartet er hentet fra caatex.nersc.no

 

Når vi kommer til den 16. November, ser vi at situasjonen er en helt annen: bøyene og isflaket har kommet atskillig nærmere iskanten!
 

Sentinel-1 image
Kartet er hentet fra caatex.nersc.no

 

Vi ser at iskanten er svært ujevn. Det skyldes bl a strømvirvler på flere titalls km størrelse som river opp iskanten. Isflaket vårt kan snart havne ut i denne sonen. Isflakets posisjon er markert med en rød prikk med rød ring. 

Bøyene er satt ut lengst mulig fra hverandre på isflaket. Hvis du går inn på spor-kartet og bruker Zoom og Dra-verktøyene oppe til høyre, vil det komme til syne en blå og en rød kurve, en for hver av de to bøyene. Punktene indikerer posisjonene som bøyene rapporterer en gang i timen.  

Siden isflaket er fast og sammenhengende, vil avstanden mellom bøyene mellom et blått og et rødt punkt på samme dato og tid, hele tiden være den samme. –Finn en passer og linjal og sjekk at det stemmer!


Men i løpet av de siste dagene mens flaket er på vei mot kanten, har noe skjedd.

Bouy/track
Kartet er hentet fra caatex.nersc.no

 

  • Når skjedde denne forandringen? (Gå inn på spor-siden)
  • Hvilke mulige forklaringer kan du komme på?

Følg med hver dag:

  • Forandrer avstanden seg mer?
  • Når havner bøyene i sjøen, hvordan kan vi se det?
     (Bruk spor-kartet og iskartet: ‘Sentinel-1 mosaic’.)

 

Last ned som PDF-dokument